C.V. "DE BEERBÖK"

Privacy statement

C.V. De Beerbök, gevestigd en kantoorhoudende te (6063 EB) Vlodrop aan Oerraede 21, is een carnavalsvereniging die zich in de kern bezig houdt met het in stand houden en het bevorderen van de Vlodropse cultuur en maatschappelijke activiteiten. Te denken valt aan o.a. carnaval, koningsdag, kerkelijke bezigheden en de organisatie van het event Foute Party. (KVK-nummer: 40175034). Op de website van de C.V. De Beerbök Vlodrop worden bovengenoemde onderdelen verder toegelicht (www.beerbok.nl). Op alle beschreven onderdelen is dit privacy statement van toepassing. Veel van de persoonsgegevens van gebruikers van de carnavalsvereniging alsmede de leveranciersgegevens in beheer van de C.V. De Beerbök Vlodrop worden door de ICT-verantwoordelijke opgeslagen en beheerd. Fysieke exemplaren worden in een aparte ruimte achter slot en grendel zorgvuldig bewaard. C.V. De Beerbök Vlodrop houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige Europese privacy wet- en regelgeving.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van de C.V. De Beerbök Vlodrop, dan worden uw bedrijfs- en/ of persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en de C.V. De Beerbök Vlodrop houdt over het algemeen een bewaartermijn aan van minimaal 7 jaar. Fysieke exemplaren worden onbeperkt bewaard. In het onderstaande worden onder ‘gegevens’ ook bedrijfs- en of persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:
 • Bent u een online bezoeker van de website www.beerbok.nl
 • Als u onze website bezoekt dan verstrekt u gegevens aan de C.V. De Beerbök Vlodrop zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van de C.V. De Beerbök Vlodrop. Maar ook gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden, voor zover deze aan de C.V. De Beerbök Vlodrop worden doorgegeven, ook locatiegegevens gebruikt afkomstig van uw mobiele apparaat of -gegevens afgeleid van uw IP-adres. Als u een e-mail verstuurt via de website dan zal deze mail worden bewaard voor de duur van 14 dagen.
 • Bent u een zakelijke relatie bij of van de C.V. De Beerbök Vlodrop
 • C.V. De Beerbök Vlodrop gebruikt de door u verstrekte gegevens (o.a. Bedrijfsnaam, vestigingsgegevens, KvK-nummer, btw-nummer, tel.nr, contactpersoon, e-mailadres, bankrekeningnummer, administratieve gegevens, overeenkomst) om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst(en) over afname diensten. Uw gegevens worden bewaard tot minimaal zeven jaar na afloop van de overeenkomst.
 • Bent u een vrijwilliger, lid of bestuurslid bij de C.V. De Beerbök Vlodrop
 • De C.V. De Beerbök Vlodrop gebruikt de door u verstrekte gegevens (o.a. naam/adres/woonplaatsgegevens + tel. gegevens, bevoegdheid, ingangsdatum en e-mailadres) om uitvoering te geven aan de met u gesloten vrijwilligersovereenkomst/- afspraak. Uw gegevens worden voor minimaal 7 jaar bewaard.
 • Bent u een sponsor bij de C.V. De Beerbök Vlodrop
 • C.V. De Beerbök gebruikt de door u aangeleverde gegevens/ uitingen om uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken ten behoeve van sponsoring. Daarnaast zal de C.V. De Beerbök de volgende gegevens bijhouden voor hun administratie: contactpersoon bedrijf, bedrijfsgegevens, tel.nr., e-mailadres, geboortedatum, KvK-gegevens en link websites. Deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard.
 • Bent u een bezoeker van onze Bonte avond, foute party of ander georganiseerd event
 • C.V. De Beerbök zal de ingevulde gegevens (naam, achternaam, e-mail + financiële transactie, akkoord privacy-statement) m.b.t. het verkrijgen van tickets gebruiken voor hun eigen administratieve systemen. Hiervan zal de bewaarduur min. 7 jaar bedragen. Daarnaast zullen er foto’s en of filmpjes geplaatst worden op de website en of social medium platformen van C.V. De Beerbök. Doordat een bezoeker een georganiseerd event bezoekt is hij zich ervan bewust dat eventuele opnames (foto, video) gedeeld zullen worden. De bewaarduur hiervan zal minimaal 7 jaar zijn.
 • Bent u een prins of prinses van een jeugdcarnavalsvereniging in Vlodrop of bent u het Boerebruidspaar van Vlodrop
 • C.V. De Beerbök zal de aangeleverde foto’s van de prins/prinses of Boerebruidspaar plaatsen inclusief naam + jaartal op de fotocollage-pagina van hun website. C.V. De Beerbök gaat ervan uit dat de toestemming hiervan is verkregen door de organiserende vereniging/stichting.

  Grondslag voor gegevensverwerking
  Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

  Bijzondere persoonsgegevens
  De website en diensten van de C.V. De Beerbök Vlodrop hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar zonder toestemming van de ouders/voogd/verzorger. De C.V. De Beerbök Vlodrop kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u ervan overtuigd bent dat de C.V. De Beerbök zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via privacy@beerbok.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.

  Beveiliging gegevens
  C.V. De Beerbök maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw bedrijfs- en/ of persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde schijven. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd en beveiligd systeem.
 • Wij nemen fysieke maatregelen (gedegen hang- en sluitwerk + afgesloten ruimte) voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn en waar fysieke exemplaren zijn opgeslagen.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van bedrijfs- en of persoonsgegevens.
 • Er zijn binnen de C.V. De Beerbök Vlodrop diverse bevoegdheden aangeduid waardoor alleen sommige leden van het bestuur bij de bedrijfspersoonsgegevens kunnen.
 • Er worden digitale en fysieke back-ups gemaakt. Deze worden afzonderlijk beveiligd (zowel digitaal (gebruikersnaam + wachtwoord) en fysiek in de vorm van een degelijke afgesloten ruimte en of kast).
 • Wij hebben verwerkersovereenkomsten van onze externe partner(s).

 • Als er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons via privacy@beerbok.nl.

  Geheimhouding
  Iedereen die als bestuurslid en vrijwilliger actief is binnen C.V. De Beerbök Vlodrop en dus toegang heeft tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van deze Persoonsgegevens. Voor het Verwerken van bijzondere Persoonsgegevens geldt dat iedereen die ze verwerkt een geheimhoudingsplicht heeft. Deze vloeit voort uit het beroep of uit de arbeidsovereenkomst van de desbetreffende persoon.

  Verwerkingsregister
  C.V. De Beerbök Vlodrop houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dit register bevat de volgende gegevens:

  Gebruik van Cookies
  De website van de C.V. De Beerbök Vlodrop maakt bij het aanbieden van hun producten en of diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u hieronder. Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen die communiceren via de website die u bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden deze gebruikt worden.
  We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen.
  Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden (functioneel, analytics, overige doeleinden en browser instellingen).

  Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert
  Onze website gebruikt cookies voor:
 • Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • Het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven.

 • Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten
  Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers proberen wij continu te meten, onder andere met behulp van de software van derde partijen, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

  Wij gebruiken cookies voor:
 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s.
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s.
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven.
 • Het optimaliseren van de website.

 • Overige/ onvoorziene cookies
  Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van het cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

  Browser-instellingen
  Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u de cookies die al zijn geplaatst verwijderen.

  Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

 • De naam en contactgegevens van de Verantwoordelijke en, indien van toepassing, van de functionaris voor de gegevensbescherming.
 • De verwerkingsdoeleinden.
 • De categorieën van gegevens waarop de Verwerking betrekking heeft.
 • De categorieën van ontvangers aan wie Persoonsgegevens worden verstrekt.
 • Indien mogelijk, de beoogde termijn waarbinnen de Persoonsgegevens moeten worden gewist.
 • Indien mogelijk, een beschrijving van de getroffen technische en organisatorische maatregelen.


 • Slotopmerkingen
  Wij zullen deze verklaringen af en toe moeten aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze verklaring raadplegen voor de laatste versie.
  Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met privacy@beerbok.nl.

  Websites van derden
  Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. De C.V. De Beerbök Vlodrop sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit. Delen van persoonsgegevens met derden
  De C.V. De Beerbök Vlodrop verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, als dit nodig is, voor intern gebruik of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Als u een vraag of verzoek heeft dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@beerbok.nl met een kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Uw BSN, geboortedatum en foto mag u dan afschermen.
  C.V. De Beerbök zal in beginsel binnen twee weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal de C.V. De Beerbök Vlodrop de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht, om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. De C.V. De Beerbök Vlodrop stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht.
  Als de C.V. De Beerbök Vlodrop de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt de C.V. De Beerbök Vlodrop u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.
  Indien de C.V. De Beerbök Vlodrop niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan de C.V. De Beerbök Vlodrop u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

  Wijzigingen
  C.V. De Beerbök Vlodrop behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-statement. Check daarom regelmatig het privacy-statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 13 juli 2021. De verwerking van de bedrijfs- en persoonsgegevens is onderworpen aan het Nederlands recht. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

  Vragen of klachten
  Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de C.V. De Beerbök te Vlodrop of een bericht sturen aan privacy@beerbok.nl. Daarnaast kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens.
  U kunt middels het formulier, gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, uw klacht doorgeven: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


  C.V. De Beerbök Vlodrop
  Oerraede 21
  6063 EB Vlodrop
  www.beerbok.nl