VERENIGING

Geschiedenis

Deze tijdlijn toont in vogelvlucht de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van carnavalsvereniging "De Beerbök".
 • 22 december 1964

  Oprichting van carnavalsvereniging De Beerbök op initiatief van o.a. dhr Joseph Bremmers, één van onze oprichters. Dhr Jo Hendrikx was vanaf de oprichting tot 16 december 1970 voorzitter en tevens President van de onze vereniging. Dhr Jac Goldsmits fungeerde in deze jaren als Vorst. Dhr Jan Mulders werd in het seizoen 1964-1965 als Jan I uitgeroepen tot 1e Prins van C.V. De Beerbök.
 • Gebaorte Carnavalsvereniging "De Beerbök"

  Alle leden van de Raod van Elf deden de belofte om minimaal 5 jaar actief te blijven als “raodslid”.
 • 4 april 1970

  De mannen van het eerste uur treden terug ten faveure van een groep “jongelingen” aangevoerd door dhr Bert Schmitz, de nieuwe President van De Beerbök. Dhr Chris Goldsmits volgt zijn broer Jac op als Vorst.

 • 11 november 1973

  President Bert Schmitz volgt Vorst Chris op in zijn functie en vervult tot aan zijn aftreden in april 1990 deze “dubbelrol”.
 • 11 november 1974

  1 x 11 jaor C.V. De Beerbök, het eerste jubileumjaar waarin dhr Pierre Jeurissen uitgeroepen werd tot jubileumprins Pierre II. Voor het eerst werd dit “vastelaovessezoen” de Joseph Bremmers Medaille uitgereikt aan Kapelaan Deo Weevers. De J.B. medalie is een hoge Beerbök-onderscheiding die toegekend wordt aan een persoon of organisatie die zich in bijzondere mate verdienstelijk heeft gemaakt voor de Vlodropse gemeenschap.
 • 10 februari 1979

  Na jarenlang getooid te zijn geweest met een mantel worden de Prinsen van onze vereniging gekleed in een witte smoking jas. Dhr Jo Biermans uitgeroepen als Jo I, viel deze unieke gebeurtenis (geen enkele prins binnen de Roerstreek is zo gekleed) ten deel. Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig waren de Beierse en Bonte Avonden alsook de prinsenrecepties de belangrijkste en drukste activiteiten van de vereniging. Het jaarlijkse bezoek aan de Engelse legerbasis in Wildenrath zorgde telkens weer voor onvergetelijke herinneringen die nu nog regelmatig door toenmalige bestuurs- of Raad van Elf leden worden verteld. Als buitenseizoense activiteit werd een aantal jaren succesvol rond 24 juni, een aspergefeest gehouden met de uitverkiezing van een heuse Aspergekoningin.
 • 11 november 1985

  2 x 11 jaar C.V. De Beerbök: in het seizoen 1985-1986, het 2e jubileumjaar, werd “Hofzänger” en Beerbokkepelies-kastelein Günther Ohlenforst uitgeroepen tot jubileumprins Günther I. De jubileumfestiviteiten (zeskamp, Bonte Aovend en receptie) vonden plaats in Sporthal De Roerhal.

 • 28 mei 1988

  Dhr Sjra Schoenmakers (Sjra vanne Bank) neemt na meer dan 22 jaar als penningmeester gefungeerd te hebben, afscheid van de vereniging. Sjra wordt benoemd tot erelid. Dhr John Naus volgt Sjra als penningmeester op. In 1991 zal er wederom een wisseling plaatsvinden, dhr John Biermans wordt dan de nieuwe penningmeester.
 • 11 november 1988

  Dhr Joost Nacken wordt geïnstalleerd als nieuwe Vorst van C.V. De Beerbök. Met zijn benoeming start wederom een verjongingsfase binnen de vereniging. Joost zal na enkele “stage-jaren” in het seizoen 1989-1990 definitief de microfoon overnemen van President Bert Schmitz.
 • 21 januari 1989

  Een nieuwe geëmailleerde prinsenketting die heden nog steeds in gebruik is, wordt voor het eerst uitgereikt aan de “zilveren” 25e Prins van de vereniging Bert “I” de Wijs.
 • 22 april 1989

  Dhr Jan Mulders (Brentjes) neemt afscheid als secretaris van C.V. De Beerbök. Meer dan 25 jaar lang was Jan mede beeldbepalend voor de Beerbök en de Vlorper Vastelaovend, oud-prins Caspar Schmitz volgt Jan in het secretariaat op. Ook Jan Mulders wordt benoemd tot erelid.
 • 30 april 1989

  Carnavalsvereniging De Beerbök wordt medeverant-woordelijk (en is dat nu nog steeds) voor de organisatie van het Oranjefeest en plaatst jaarlijks de Meiboom.
 • 1 januari 1990

  Vol trots wordt op de Nieuwjaarsreceptie van de toenmalige Gemeente Vlodrop een cassettebandje met Vlorper Vastelaovesmeziek gepresenteerd onder de toepasselijke naam “Rondom de Vlorper Platz”. In de Studio van Jan Theelen in Munstergeleen worden liedjes van Wiel van der Beek, Günther Ohlenforst en Peter Gerts muzikaal begeleid door joekskapel “Good der Naeve” en vocaal ondersteund door een speciaal voor deze gelegenheid samen gesteld gemengd koor voor het “Vlorper” nageslacht vastgelegd. Op de Algemene Ledenvergadering wordt afscheid genomen van een “Beerbok-legende”, President Bert treedt terug als voorzitter, een apart hoofdstuk in de geschiedenis van C.V. De Beerbök wordt hiermee afgesloten, nur die Erinnerung bleibt. Als Ere-President zal Bert het wel en wee van de vereniging aandachtig blijven volgen. Pierre Jeurissen, reeds bestuurslid sinds 1979, volgt Bert op als voorzitter van de vereniging. In 1992 en 1993 worden onder auspiciën van de vereniging twee onafhankelijkheidsdagen georganiseerd (ONA-dag) om daarmee het feit te gedenken dat Vlodrop ooit zelfstandig is geweest.
 • 11 november 1992

  Onthulling van het carnavalsmonument op de Platz door burgemeester Smeets en Prins Wiel II. Het monument is een kunstwerk vervaardigd door dhr Ruud Simons uit Venlo naar een idee van onze Ere-president Bert Schmitz.

 • 11 november 1993

  Tijdens de opening van het seizoen wordt de huiswijn van De Beerbök genaamd “de Charmes van ˜t Dörpslaeve” gepresenteerd en natuurlijk ook geproefd.
 • 11 november 1996

  Start middels een groots vuurwerk van het 33-jarig bestaansfeest. Het jubileumfeest en -receptie vindt ook dit keer plaats in Sporthal De Roerhal. Will Holten wordt uitgeroepen tot 33e Prins van de vereniging met als motto “mit twee maeter veurop zette veer ut jubileum-sezoen op ziene kop”. Prins, Bestuur en Raad van Elf worden in hun geheel voorzien van nieuwe steken. Door het Senatorengezelschap wordt een nieuwe scepter, vervaardigd door dhr Simons uit Venlo, aangeboden aan de vereniging.
 • 27 april 1998

  Dhr Pierre Jeurissen treedt tussentijds terug als voorzitter en wordt opgevolgd door de huidige voorzitter van de vereniging, dhr Jack van de Weijer. Pierre wordt door de algemene ledenvergadering benoemd tot Ere-lid van onze vereniging.
 • 13 november 1998

  Rowwen Hèze treedt op in Sporthal de Roerhal. Wederom is onze vereniging nadrukkelijk betrokken bij dit grootschalige evenement.
 • 28 december 1999

  Een uniek evenement vindt plaats in Vlodrop, de humoristische zang- en dansgroep “De Letste Aom uit Linne / Roermond presenteert hun nieuwste cd “Geweid” in Sporthal De Roerhal. Ook bij deze organisatie en de uitvoering ervan is onze vereniging nadrukkelijk betrokken.
 • 12 februari 2000

  Dhr Joost Nacken treedt terug als Vorst, dhr Robert Grachten neemt deze functie van Joost over.
 • 23 april 2001

  Dhr Caspar Schmitz treedt terug als secretaris en wordt door de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid. Joost Nacken volgt Caspar in deze functie op.
 • 11 november 2001

  Tijdens de opening van het carnavalsseizoen wordt door mevr Marlie Ohlenforst - Bremmers een door haar zoon Robert vervaardigde vitrinekast met Beerbök-relikwieën onthuld.
 • 11 november 2003

  Carnavalsvereniging De Beerbök presenteert haar website aan de inwoners van Vlodrop tijdens de opening van het nieuwe seizoen. De site wordt online gezet en De Beerbök nemen vanaf nu deel aan het drukke verkeer op de digitale snelweg. Het samenstellen en onderhoud van de website komt voor rekening van dhr Ron Moors.
 • 8 februari 2004

  Voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging (met uitzondering van de jubileumjaren) wordt de receptie van de nieuwe prins niet in Café Bremmers gehouden. De receptie vindt dit jaar plaats in Café-Zaal Roerzicht.
 • 24 februari 2004

  Bij de afsluiting van het seizoen nemen wij afscheid van maar liefst 6 leden van de Raad van Elf, waaronder onze vorst Robert Grachten. Alle teruggetreden leden geven te kennen wel mee te helpen bij de door de vereniging georganiseerde activiteiten.
 • 11 november 2004

  Nadat we in de zomer afscheid hebben moeten nemen van Marlie en Günther als uitbaters van ons "Prinsepalies" zijn we in verband met verbouwing van Café Bremmers genoodzaakt onze activiteiten elders onder te brengen. Harold en Nicole van Café De Prins bieden uitkomst en een (tijdelijk) onderkomen voor onze vereniging. Het hele seizoen 2004-2005 vervult een ander café voor het eerst in het bestaan van de vereniging de rol van Prinsepalies. Er is nog geen nieuwe vorst binnen de vereniging. Deze functie wordt tijdelijk opgepakt door de voorzitter en de penningmeester die beurtelings het woord voeren tijdens de diverse activiteiten.
 • 11 november 2005

  Een memorabele dag voor onze vereniging. Nadat we vorig seizoen reeds een nieuw lid hebben gekregen binnen de Raad van Elf mogen we deze dag maar liefst 4 nieuwe leden (officieel) welkom heten binnen onze vereniging. Helaas missen we nog steeds een vorst! Daarnaast wordt onze "Hoppediz" gepresenteerd oftewel onze hofnar. Na een seizoen afwezigheid kunnen we ook weer terecht in ons "Prinsepalies", nu luisterend naar de naam Café-Bistro Bremmers, waar wij ons overleveren aan de gastvrijheid van Ruud en Kitty.
 • 29 januari 2006

  Door het bestuur en de Raad van Elf wordt penningmeester Ron Moors als nieuwe vorst van de vereniging benoemd. Met onmiddellijke ingang zal Ron deze dubbelfunctie gaan bekleden.
 • 1 april 2006

  Paul Küppers neemt het verenigingssecretariaat over van Joost Nacken. Voor het eerst sinds het bestaan van onze vereniging is het secretariaat daarmee buiten Vlodrop gevestigd.
 • 22 mei 2006

  Tijdens de algemene ledenvergadering nemen we afscheid van onze voorzitter Jack van de Weijer en onze oud-secretaris (en oud-vorst) Joost Nacken. Beide heren worden door de vergadering benoemd tot ere-lid van onze vereniging voor hun verdiensten voor CV "De Beerbök". Bestuurslid Patrick Theunissen wordt benoemd tot nieuwe voorzitter van de verening. Tevens treedt Prins Roland I toe tot het bestuur van de vereniging.
 • 25-27 augustus 2007

  Dit weekend vindt het 100-jarig bestaan van café-bistro ‘Bremmers’, het prinsenpaleis van onze vereniging, plaats.
 • 11 november 2007

  Op zondag 11 november wordt het 44-jarig bestaansfeest afgetrapt met een groot jubileumfeest in Sporthal De Roerhal. Daar is Paul Küppers uitgeroepen tot 44ste prins van de vereniging onder het motto “Twee pond is auch eine Kilo”. Prins, Bestuur en Raad van Elf worden in hun geheel voorzien van nieuwe steken, aangeboden door stichting “Beerbök 4x11”. Ook wordt in dit jubileumjaar het nieuwe logo in gebruik genomen:

 • 24 november 2007

  In dit seizoen wordt in het teken van het 44-jarig bestaan een vastlaovesgezet verkocht.
 • 24 april 2008

  Op de algemene ledenvergadering wordt het stokje van penningmeester door Ron Moors overgedragen aan Jack van de Weijer. Ook kondigt Patrick Theunissen aan zijn functie van voorzitter neer te leggen.
 • 11 november 2008

  Bij de opening van het carnavalsseizoen draagt Ron Moors de functie van vorst over aan Roel Maessen.
 • 20 mei 2010

  Op ledenvergadering is Ralph Biermans unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter van de vereniging.
 • 12 mei 2011

  Op de ledenvergadering neemt Roland Smeets het stokje over van Jack van de Weijer als penningmeester.
 • 11 november 2012

  Dit seizoen is het secretariaat van de De Beerbök weer terug in het dorp, nadat secretaris Paul Küppers naar Walstraat 5 is verhuisd.
 • 1 januari 2015

  Het prinsepalies café Bremmers wordt overgenomen door het gelauwerde kasteleinspaar Meta Janssen en Ger Schuman.
 • 11 november 2018

  Op zondag 11 november wordt het 55-jarig bestaansfeest afgetrapt met het prinsematinee in café-zaal Roerzicht. Daar is Ralph Biermans uitgeroepen tot 55ste prins van de vereniging onder het motto “Druim, laef en lach, daag en nach!”. Prins, bestuur en Raad van Elf worden in hun geheel voorzien van nieuwe steken. In dit seizoen is tevens de geheel nieuwe prinsenketting gepresenteerd.
 • 8 - 10 februari 2019

  Dit jubileumweekend wordt voor het eerst afgetrapt met een nieuwe feestavond, de Foute Party. In een uitverkochte sporthal zagen ca. 1000 bezoekers optredens van o.a. DJ Paul Elstak. Tijdens de jubileumreceptie heeft het Senatoren-gezelschap de nieuwe scepter aangeboden aan jubileumprins Ralph I.
 • januari 2020

  Meteen in het nieuwe jaar worden de hoofdroutes door het dorp opgeluisterd met kleurrijke borden waar het verenigingslogo op prijkt. Hiermee is een nieuwe jaarlijkse traditie geboren om de Vlorper vastelaovend kenbaar te maken.
 • 18 juni 2020

  Tijdens de ledenvergadering draagt Roland Smeets zijn functie als penningmeester over aan Ron Backus.
 • 11 november 2020

  Voor het eerst in de geschiedenis van de Vlorper vastelaovend is het dit seizoen niet mogelijk om de carnaval 'live' te vieren. Wel is gezocht naar online alternatieven, wat onder andere heeft geleid tot de 1e online Bingo.
 • 6 april 2021

  Op veel te jonge leeftijd overlijdt secretaris en actief RvE-lid Paul Küppers plots. Door de strenge Corona-maatregelen is de uitvaart erg beperkt. Om toch een waardig afscheid aan dit verenigingsicoon te geven, wordt na de avondwake een ereronde door het dorp gehouden. De route van de kerk tot aan Paul's huis stond vol met mensen uit Vlodrop en ver daarbuiten.
 • 15 juni 2021

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering is bekend gemaakt dat Jeffrey Vossen de taak van secretaris op zich heeft genomen. Daarmee verhuist het secretariaat naar Oerraede 21 in Vlodrop. De overige taken die Paul vervulde worden door het bestuur gedeeld overgenomen.
 • 11 november 2021

  Dit seizoen begint veelbelovend, maar al meteen na de opening van het seizoen werd op 12 november een (volgende) lock down aangekondigd. Voor prins Ramon I was er op de 11de van de 11de nog net gelegenheid om af te treden, nadat hij sinds seizoen '19/'20 in functie is geweest.
 • 12 maart 2022

  Na een niet te winnen strijd ontvalt ons Ron Backus. Hij was penningmeester en actief RvE-lid en samen met oud-tanzmarieche Carolien Engelen. De vereniging eert Ron met een erehaag bij de afscheidsdienst in de Ooleander op 19 maart.
 • 23 januari 2023

  Het secretariaat verhuist van de Oerraede naar Beukenlaan 10.